Governance

Governance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College Development Committee (CDC)

महाविद्यालय विकास समिती सभासद

 

अ. क्र. सभासदांचे नाव पद
मा.श्री.एस.एम.जिर्गे, कार्याध्यक्ष अध्यक्ष
मा.श्री.आर .एस.कांबळे, कार्यवाह सदस्य
मा.श्री.एस.एन.गुंजाळ, संचालक सदस्य
मा.श्री.डॉ.एन.एस. वाळिंबे, संचालक सदस्य
मा.श्री. ए.एम. जोशी, संचालक समाजसेवेतील मान्यवर
मा.श्री.एच. जी. भोसले, संचालक शिक्षणक्षेत्र मान्यवर
मा.श्री.एम.टी. जगताप शिक्षक प्रतिनिधी
मा.श्री.ए.आर.रासने शिक्षक प्रतिनिधी
मा.श्री.एस.एन.भदाने शिक्षक प्रतिनिधी
१० सौ.एस.व्ही.वच्छाणी शिक्षक प्रतिनिधी
११ श्री.एन.एस.गोसावी शिक्षकेतर कर्मचारी
१२ कू .सागर कातकाडे माजी विद्यार्थी प्रतिनिधी
१३ कु. दीपाली सोनवणे अध्यक्ष, विद्यार्थी सभा
१४ मा.श्री.एम.व्ही.भालेराव निमंत्रक-प्रभारी प्राचार्य